3. Lerende, werkende en dynamische stad

Financieel overzicht

* Bedragen in €1.000

ProgrammaRekening 2018Begroting 2019Begroting 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023
lastenbaten 3.2 Onderwijs en jeugd
Totaal lasten-19.822-21.721-26.796-28.901-27.952-27.248
Totaal baten6.8805.6696.9606.9606.9606.960
Totaal saldo-12.942-16.052-19.836-21.941-20.992-20.288
Toevoeging aan reserve-31-310000
Onttrekking aan reserve6120000
Saldo programma incl. reserves-12.967-16.071-19.836-21.941-20.992-20.288

Tabel: HF.3.2B Toelichting op afwijkingen

Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

3.2 Onderwijs en jeugd

-5.075

1.290

3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt

-5.075

1.290

Mutaties Reserves

Lasten

Baten

9 Toevoeging / onttrekking aan reserve

0

0