Incidentele en structurele baten en lasten

Overzicht van de incidentele en structurele baten en lasten

Tabel: FI.01 Incidentele en structurele baten en lasten

Presentatie van het structureel saldo

BEGROTING 2020

RAMING 2021

RAMING 2022

RAMING 2023

Totaal Baten

529.853

539.783

522.518

506.537

Totaal Lasten

-556.558

-558.070

-531.277

-513.173

Saldo baten en lasten

-26.705

-18.287

-8.759

-6.636

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

23.792

10.811

-2.740

-3.741

Resultaat

-2.913

-7.476

-11.499

-10.377

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-7.719

-9.014

-9.846

-8.678

Structurele baten en lasten na verlaging van incidentele posten

BEGROTING 2020

RAMING 2021

RAMING 2022

RAMING 2023

Baten

509.962

512.038

511.594

502.306

Lasten

-505.156

-510.500

-513.247

-504.005

Structureel saldo

4.806

1.538

-1.653

-1.699

Tabel: FI.01.01 Toelichting incidentele baten en lasten