Reserves en Voorzieningen

Reserves

Tabel: FR.01 Overzicht Reserves

Omschrijving

Saldo begin 2019

Erbij 2019

Eraf 2019

Saldo begin 2020

Erbij 2020

Eraf 2020

Saldo begin 2021

A. Reserve ter afdekking van risico's

112.430

23.262

-52.599

83.093

1.950

-17.733

67.310

B. Reserves in verband met meerjarig beleid

36.148

1.599

-17.618

20.130

4.885

-6.968

18.046

C. Reserves voor beleidsprioriteiten

11.031

8.334

-1.167

18.197

3.468

-1.076

20.590

D. Egalisatiereserves

964

0

-68

896

0

-600

296

E. Financieel-technische reserves

51.508

15.154

-8.437

58.225

4.521

-15.152

47.594

TOTAAL

212.081

48.349

-79.889

180.541

14.824

-41.529

153.836

Omschrijving

Saldo begin 2021

Erbij 2021

Eraf 2021

Saldo begin 2022

Erbij 2022

Eraf 2022

Saldo begin 2023

A. Reserve ter afdekking van risico's

67.310

70

-17.261

50.119

7.354

-18.346

39.127

B. Reserves in verband met meerjarig beleid

18.046

4.472

-2.550

19.968

4.472

-1.250

23.190

C. Reserves voor beleidsprioriteiten

20.590

1.005

-55

21.540

1.002

-55

22.487

D. Egalisatiereserves

296

0

0

296

0

0

296

E. Financieel-technische reserves

47.594

2.028

-5.996

43.626

2.425

-4.361

41.690

TOTAAL

153.836

7.576

-25.862

135.549

15.254

-24.013

126.790

Omschrijving

Saldo begin 2023

Erbij 2023

Eraf 2023

Saldo begin 2024

A. Reserve ter afdekking van risico's

39.127

6.300

-16.577

28.850

B. Reserves in verband met meerjarig beleid

23.190

4.472

-1.250

26.412

C. Reserves voor beleidsprioriteiten

22.487

1.002

-55

23.435

D. Egalisatiereserves

296

0

0

296

E. Financieel-technische reserves

41.690

2.425

-2.954

41.161

TOTAAL

126.790

14.199

-20.835

120.154

In de cijfers 2019 in bovenstaande tabel zijn alle door de Raad vastgestelde wijzigingen in 2019 verwerkt.