6. Bedrijfsvoering

Inleiding

Bedrijfsvoering

De opgaven die wij in de inleiding van deze begroting benoemden, vragen om een integrale benadering en staan centraal binnen de organisatie. Wij vinden het van belang dat medewerkers zich gemotiveerd, capabel en integer inzetten voor de complexe vraagstukken waar onze stad mee te maken heeft. Met ons strategisch personeelsbeleid investeren wij daarom in de vaardigheden en ontwikkeling van onze medewerkers.
Om pieken en verzuim op te kunnen vangen blijven we ook werken met een flexibele schil.
In onze aanpak werken we steeds minder met blauwdrukken en langjarige detailplannen. We werken samen met de stad de grote lijnen uit en werken daarna met betrokken partijen aan de specifieke invulling.
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat ons eigen huis op orde is. Zo zetten wij in op de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed en hebben wij aandacht voor o.a. duurzaamheid, innovatie en maatschappelijk verantwoord inkopen in onze wijze van inkoop en aanbesteding.
Informatievoorziening
Digitale transformatie blijft het belangrijkste thema voor onze informatievoorziening. En waar dat tot voor kort vooral neer kwam op het vertalen van de papieren wereld naar digitale omgevingen, begint er steeds meer een aparte digitale werkelijkheid te ontstaan met bijbehorende kansen en risico’s. Digitalisering heeft veel positieve effecten op de samenleving en kan een grote bijdrage leveren aan het maatschappelijk welzijn. Tegelijkertijd zijn we alert op de mogelijke negatieve effecten zoals risico's op het gebied van informatieveiligheid en cybercriminaliteit.

Stadhuis
We werken toe naar een toekomstbestendig stadhuis. In 2019 zal een besluit genomen worden over onze toekomstige huisvesting. In de tussentijd hebben we ook aandacht voor het zo werkbaar mogelijk houden van het huidige stadhuis.  

ga terug