De meerjarenbegroting 2020-2023 geeft inzicht in het te voeren beleid, de inkomsten en uitgaven in 2020, met ramingen voor de jaren 2021-2023. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de begroting op 1 oktober 2019 aan de raad gepresenteerd. Op 5 november 2019 neemt de raad een besluit over de begroting. De begroting bestaat uit een korte (financiële en beleidsmatige) inleiding, gevolgd door de beleidsinhoudelijke programma’s en de paragrafen. Ook kent de meerjarenbegroting nog enkele bijlagen. Deze onderdelen zijn allemaal terug te vinden op deze webpagina(‘s) en in de pdf van de begroting 2020-2023.