3. Lerende, werkende en dynamische stad

Projecten

Projecten

Onderstaand is de voortgang van de projecten opgenomen binnen dit programma met de top 3 van de kwantitatieve risico’s.

Inhoud

Planning

Financiën

Ja

De inhoud en de scope van het project zijn in lijn met de laatste besluitvorming.

Ja

De voortgang van het project is in lijn met de planning van de laatste besluitvorming.

Ja

De huidige financiële positie is in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming.

Risico

Er is een risico dat de inhoud en de scope van de laatste besluitvorming niet haalbaar zijn.

Risico

Er is een risico dat de planning van het project conform de laatste besluitvorming niet wordt gehaald.

Risico

Er is een risico dat het budget, vastgesteld bij de laatste besluitvorming, zal worden overschreden.

Nee

De inhoud en de scope van het project wijken af van de laatste besluitvorming.

Nee

De voortgang van het project is niet in lijn met de planning uit de laatste besluitvorming.

Nee

De huidige financiële positie is niet in lijn met de financiële planning uit de laatste besluitvorming.

Tabel: PP.3.2.1

Project

Johan van Oldenbarnevelt

Kosten project

Bijdrage van derden

Saldo

Totaal budget/krediet:

13.368

3.730

9.638

Realisatie

Lasten/ Baten

8.490

8.490

Inhoud

Planning

Financiën

Stand van zaken cf besluitvorming?

ja

risico

risico

Kwantitatieve risico's

Risicocategorie

Omschrijving risico

Acties

Vorige rapp

Huidige rapp

1. De realisatie van de nieuwe school loopt beperkte vertraging (tot uiterlijk 31 december 2019) op a.g.v. vertraging in de bouw. Hierdoor moet de tijdelijke huisvesting aan de Zangvogelweg langer gehuurd worden.

De mogelijkheid voor verlenging van het huurcontract wordt benut. Extra kosten worden doorbelast aan bouwheer en door bouwheer aan aannemer. Aannemer en/of bouwheer kunnen zich beroepen op overmacht. Toetsing daarvan moet uitwijzen of en in hoeverre er overmacht is en wat dit financieel betekent voor bouwheer en/of gemeente.

2. Aannemer gaat failliet, waardoor de bouw ernstige vertraging oploopt (oplevering nieuwe school na 1 januari 2020). Hierdoor moet er voor de tijdelijke locatie een boete betaald worden.

Beperkt mogelijk gezien de vordering van de bouw. Bij zeer ernstige vertraging alternatieve huisvesting onderzoeken.

3. Uitspraak van de rechter in hoger beroep m.b.t. de indexatie van de bouwkosten tijdens de bouw valt negatief uit voor de gemeente.

Rechtbank heeft de gemeente in gelijk gesteld m.b.t. bouwkosten, maar niet voor bijkomende kosten. Toetsing uitspraak rechtbank door Raad van State afwachten.

Toelichting: