3. Lerende, werkende en dynamische stad

Investeringen

Tabel: MI.3.2 Geplande investeringen

Kapitaallasten

Programma

Jaar

Investering

2020

2021

2022

2023

Onderwijs en Jeugd

grond laak2

2022

550

0

0

0

5

Totaal

550

0

0

0

5