1. Duurzame en groeiende stad

Financieel overzicht

* Bedragen in €1.000

ProgrammaRekening 2018Begroting 2019Begroting 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023
lastenbaten 1.4 Mobiliteit
Totaal lasten1.154-7.137-8.382-7.621-8.093-7.865
Totaal baten3.2173.0323.0783.0783.0783.078
Totaal saldo4.371-4.105-5.304-4.544-5.016-4.788
Toevoeging aan reserve-3.500-3.700-1.500000
Onttrekking aan reserve01.6121.731136168168
Saldo programma incl. reserves871-6.193-5.074-4.408-4.848-4.620

Tabel HF.1.4B Toelichting op afwijkingen

Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

1.4 Mobiliteit

-1.245

45

1.4.1 Mobiliteit

-1.245

45

Mutaties Reserves

Lasten

Baten

9 Toevoeging / onttrekking aan reserve

-1.500

1.731