1. Duurzame en groeiende stad

Indicatoren

CO2 uitstoot van wegverkeer en mobiele werktuigen (exclusief snelwegen)

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

131

132

127

131

132

Bron:

Rijkswaterstaat

Toelichting:

Het cijfer is in kiloton CO2 per jaar. Mobiele werktuigen zijn o.a. vorkheftrucs, bulldozers, shovers en graafmachines.
Opgesplitst in wegverkeer en mobiele werktuigen, was de uitstoot van het wegverkeer in 2017 114 kiloton; voor mobiele werktuigen was dit 18 kiloton.
In de benchmark met een selectie van een vijftal vergelijkbare steden uit de G40, is de CO2 uitstoot van het wegverkeer in Amesfoort in 2017 vergelijkbaar met Breda, lager dan Zwolle en hoger dan de andere steden (Almere, Haarlem, Leiden).
Voor meer informatie, zie de Duurzaamheidsrapportage Amersfoort 2019.

Rapportcijfer verkeersveiligheid in de eigen straat

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6,7

6,5

6,4

6,7

Bron:

Stadspeiling, O&S

Toelichting:

Rapportcijfer verkeersveiligheid in de eigen straat. Het betreft een steekproef. De afname van 6,5 naar 6,4 is statistisch significant.
We streven voor de komende jaren  naar hetzelfde niveau of een kleine verbetering ten opzichte van eerdere jaren. Zie ook www.amersfoortincijfers.nl.