1. Duurzame en groeiende stad

Financieel overzicht

* Bedragen in €1.000

ProgrammaRekening 2018Begroting 2019Begroting 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023
lastenbaten 1.1 Stedelijk beheer en milieu
Totaal lasten-47.673-62.434-67.070-67.568-62.379-63.561
Totaal baten10.5327.8978.4339.0699.0909.174
Totaal saldo-37.141-54.538-58.637-58.499-53.289-54.388
Toevoeging aan reserve-9.082-1.165-3.928-2.680-2.680-2.680
Onttrekking aan reserve2.2701.8804.3223.177676675
Saldo programma incl. reserves-43.953-53.823-58.244-58.002-55.293-56.393

Tabel HF.1.1B Toelichting op afwijkingen

Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

1.1 Stedelijk beheer en milieu

-4.636

536

1.1.1 Energietransitie

696

0

1.1.2 Duurzaamheid

86

0

1.1.3 Luchtkwaliteit

-207

0

1.1.4 Milieu

-3.141

169

1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en groen

-2.071

368

Mutaties Reserves

Lasten

Baten

9 Toevoeging / onttrekking aan reserve

-3.928

4.322