1. Duurzame en groeiende stad

Investeringen

Tabel: MI.1.1 Geplande investeringen

Kapitaallasten

Programma

Jaar

Investering

2020

2021

2022

2023

Stedelijk beheer en milieu (incl. duurzaamheid*)

bruggen stadskern

2020

930

0

28

27

27

geluidsreducerend asfalt 2020

2020

475

0

17

16

16

verharding schothorst zuid en noord 2020

2020

2.457

0

85

85

84

verharding randenbroek 2020

2020

790

0

27

27

27

verharding hoogland 2020

2020

107

0

4

4

4

verharding vermeerkwartier

2020

560

0

19

19

19

verharding valleipoort

2020

190

0

7

7

7

verharding soesterkwartier

2020

490

0

17

17

17

besch zielhorst en randenbroek 2020

2020

541

0

19

19

19

vervanging masten 2020

2020

199

0

6

6

6

vervanging armaturen 2020

2020

1.892

0

97

97

96

herstelprogr kademuren en bruggen 2020

2020

305

0

11

11

10

cba bewegwijzering

2020

210

0

23

23

23

cba grafdelfmachine

2020

150

15

16

16

16

vervangingsinvesteringen or 2021

2021

9.144

0

0

318

316

cba uitbreiding wachtruimte

2021

436

0

0

15

15

cba transportmiddelen

2021

125

0

0

14

14

cba oven en filter

2022

120

0

0

0

25

cba 2e fase masterplan

2022

3.872

0

0

0

135

vervangingsinvestering or 2022

2022

10.000

0

0

0

348

vervangingsinvesteringen or 2023

2023

10.000

0

0

0

0

Totaal

42.992

15

376

720

1.222

*Crematorium begraafplaats Amersfoort