1. Duurzame en groeiende stad

Financieel overzicht

* Bedragen in €1.000

ProgrammaRekening 2018Begroting 2019Begroting 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023
lastenbaten 1.2 Ruimtelijke ontwikkeling
Totaal lasten-64.661-46.422-56.712-66.910-49.142-31.878
Totaal baten61.00030.14045.03555.58941.29123.946
Totaal saldo-3.660-16.282-11.677-11.322-7.851-7.933
Toevoeging aan reserve-440-96-2.500000
Onttrekking aan reserve1.6831.0009508505050
Saldo programma incl. reserves-2.417-15.377-13.227-10.472-7.801-7.883

Tabel HF.1.2B Toelichting op afwijkingen

Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

1.2 Ruimtelijke ontwikkeling

-10.290

14.894

1.2.1 RO en Omgevingswet

1.039

121

1.2.2 Grondexploitaties

-12.829

12.337

1.2.3 Vastgoed

1.500

2.436

Mutaties Reserves

Lasten

Baten

9 Toevoeging / onttrekking aan reserve

-2.500

950