1. Duurzame en groeiende stad

Indicatoren

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Bron:

Toelichting: