4. Bestuur en dienstverlening

Beleidskaders

Gebiedsgericht werken
1.1 en 1.2
RIB 2019-014 De voortgang en resultaten en het vervolg van gebiedsgericht werken
Inclusief de plannen van aanpak voor Schothorst en Zielhorst, Soesterkwartier.
RIB 2017-082 Aan de slag met de resultaten van de pilots gebiedsgericht werken
Inclusief de plannen van aanpak voor Liendert enRustenburg, Vathorst en Hooglanderveen, Randenbroek en Schuilenburg.

Dienstverlening
RIB 2019-049 door met verbeterde dienstverlening