4. Bestuur en dienstverlening

Indicatoren

% afnemers van digitale diensten dat positief is over het formulier

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

83

84

Bron:

Klant in Focus

Toelichting:

In het voorjaar van 2017 zijn we begonnen met het meten van de klanttevredenheid op de digitale formulieren.

% bellers met het KCC dat positief is over dienstverlening

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

94

95

95

93

Bron:

Klant in Focus

Toelichting:

In 2016 is begonnen met het meten van de klanttevredenheid aan de balie, telefoon en op de website. Bellers van 14033 wordt na afloop van een gesprek gevraagd om de kwaliteit van het gesprek te waarderen.

% bezoekers van de balie Burgerzaken en receptie dat positief is over dienstverlening

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

92

92

93

90

Bron:

Klant in Focus

Toelichting:

In 2016 is een start gemaakt met het meten van de klanttevredenheid aan de balie, telefoon en op de website. In de hal van het stadhuis is een zuil geplaatst waarop de dienstverlening kan worden beoordeeld.

% bezoekers van www.amersfoort.nl dat positief is

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

54

56

52

60

Bron:

Klant in Focus

Toelichting:

Uit de resultaten over 2018 blijkt dat de website qua klanttevredenheid minder hoog scoort dan balie en telefoon. Klanten zijn geneigd persoonlijk contact hoger te waarderen dan contact via de website. Bovendien zien we dat veel mensen op de website vooral reageren als ze iets niet kunnen vinden: vandaar de lagere score.

% telefonische bereikbaarheid 14033 Klant Contact Centrum (KCC)

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

83

79

78

79

85

85

Bron:

KCC/KCS

Toelichting:

Uit de cijfers blijkt dat de telefonische bereikbaarheid van het KCC in 2018 is verbeterd.