5. Financiën en belastingen

Financieel overzicht

* Bedragen in €1.000

ProgrammaRekening 2018Begroting 2019Begroting 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023
lastenbaten 5.1 Financiën en belastingen
Totaal lasten-7.384-5.593-6.977-6.326-4.792-4.650
Totaal baten355.967369.637386.446385.476382.873384.118
Totaal saldo348.583364.044379.470379.149378.081379.469
Toevoeging aan reserve-19.064-3.419-2.934-1.295-8.578-7.524
Onttrekking aan reserve34.20113.98518.30317.11118.19616.577
Saldo programma incl. reserves363.720374.609394.839394.966387.699388.521

Tabel: HF.5.1B Toelichting op afwijkingen

Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

5.1 Financiën en belastingen

-1.384

16.810

5.1.1 Algemene uitkering

0

13.313

5.1.2 Belastingen

-255

3.278

5.1.3 Rente en dividend

-2.121

136

5.1.4 Overige baten en lasten

993

82

Mutaties Reserves

Lasten

Baten

9 Toevoeging / onttrekking aan reserve

-2.934

18.303