5. Financiën en belastingen

Beleidskaders

De financiële verordening beleid en beheer (op grond van artikel 212 van de Gemeentewet) is voor ons leidend, evenals de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Daarnaast zijn we gehouden aan de Wet Financiering Decentrale Overheden en de Wet Houdbare Overheidsfinanciën.