3. Lerende, werkende en dynamische stad

Financieel overzicht

* Bedragen in €1.000

ProgrammaRekening 2018Begroting 2019Begroting 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023
lastenbaten 3.4 Cultuur
Totaal lasten-19.311-21.652-21.450-20.655-20.247-20.186
Totaal baten214747174174275275
Totaal saldo-19.097-20.906-21.277-20.482-19.972-19.911
Toevoeging aan reserve-75-60-7-300
Onttrekking aan reserve4505191.076000
Saldo programma incl. reserves-18.722-20.447-20.208-20.485-19.972-19.911

Tabel: HF.3.4B Toelichting op afwijkingen

Analyse verschillen programma

Lasten

Baten

3.4 Cultuur

202

-573

3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed

-808

-2

3.4.2 Evenementen en recreatie

1.010

-571

Mutaties Reserves

Lasten

Baten

9 Toevoeging / onttrekking aan reserve

-7

1.076