3. Lerende, werkende en dynamische stad

Risico's

Onderstaand de top 3 van financiële risico’s die voor dit programma geïnventariseerd zijn. Dit laat onverlet dat er naast de financiële risico’s, ook andere risico’s kunnen zijn. Die zijn hier niet in meegenomen.
Tabel: RI.3.4

Nr.

Risico

Beheersmaatregel

Benodigde weerstands-capaciteit in €

Portefeuille-houder

1

Exploitatie gesubsidieerde instellingen staat onder druk. Deze druk neemt mogelijk verder toe als gevolg van inhoudelijke beleidsambities voor het realiseren van een aanbod bij de groeiende stad. Dit risico speelt een rol bij de programma's Sociaal domein, Sport, Onderwijs en Cultuur.

Monitoring via dashboard subsidies + rapportage subsidiecyclus. Uitvoeren audits en doorlichting. Inzet Reserve calamiteiten budgetsubsidiëring.

95

Janssen
Koser Kaya
Kraanen
Bolsius
Stegeman

2

Door ontevredenheid over de kwaliteit van dienstverlening en/of incidenten en/of wijzigingen in het beleid kunnen we niet voldoen aan de gesloten DVO's waardoor begrote inkomsten misgelopen worden.

Periodiek overleg en monitoring om vroegtijdig te signaleren en waar mogelijk bij te sturen.

3

Janssen
Koser Kaya
Kraanen
Bolsius
Stegeman

3

Door calamiteiten, diefstal van unieke stukken of onzorgvuldig handelen van mensen bij het bezichtigen bestaat de mogelijkheid dat stukken gerestaureerd moeten worden of vervangen.

Er wordt gebruik gemaakt van bruikleenovereenkomsten en verzekeringen. Daarnaast wordt er toezicht gehouden op tentoongestelde stukken.

3

Janssen
Koser Kaya
Kraanen
Bolsius
Stegeman