3. Lerende, werkende en dynamische stad

Indicatoren

Aantal banen per 1000 inwoners van 15 t/m 64 jaar

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

846

837

810

797

796

820

800

800

Bron:

Lisa, bewerking O&S

Toelichting:

Amersfoort streeft naar een balans tussen wonen en werken. We meten het vanaf 2016 via de landelijk verplicht gestelde indicator aantal banen (vanaf 1 uur per week) per 1000 inwoners van 15-65 jaar. Deze indicator laat ons zien of de economische ontwikkeling de bevolkingsontwikkeling voldoende bijhoudt. Streefcijfers: ‘meer dan 800 banen per 1000 inwoner van 15-65 jaar’. Toelichting: Bij een gezonde balans tussen wonen en werken, is er getalsmatig naast elke werkende Amersfoorter ook een baan. Van de inwoners van 15-65 jaar is rond de 80% werkzaam (de zogenaamde arbeidsparticipatie). Als het aantal werkenden circa 0,8 per inwoner van 15-65 jaar is, dan streven we naar minimaal 800 banen per 1000 inwoners van 15-65 jaar. Zie ook Dashboard economie en arbeidsmarkt op www.amersfoortincijfers.nl.                           

Groei van de werkgelegenheid in % ten opzichte van voorgaande jaar

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0

-0,4

-2,4

-0,7

0,8

3,6

Bron:

PAR

Toelichting:

We streven naar een groei die hoger is dan het landelijke gemiddelde (in 2018: 3,6% in Amersfoort tegen 2,2% landelijk). We geven geen streefcijfers omdat de trend te afhankelijk is van de conjuntuur. Zie ook: www.amersfoortincijfers.nl/dashboard.

Positie op de sociaal-economische index

Realisatie cijfers

Streefcijfers

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

5

4

4

4

3

3

3

3

Bron:

Atlas voor gemeenten

Toelichting:

We willen sociaal-economisch een blijvende toppositie in Nederland behouden. De rangorde laat ons zien hoe vitaal Amersfoort is op aspecten als werkgelegenheid, werkloosheid en bijstand, in vergelijking met andere steden (50 grootste gemeenten). We streven ernaar om de positie in de top-3 minimaal te behouden. Het cijfer van 2018 is gepubliceerd in 2019, maar gaat vooral over cijfers van 2017.
Streefcijfer: ‘top 5 positie’. Toelichting: De Atlas voor Gemeenten bevat een benchmark van de sociaal-economische positie van de 50 grootste gemeenten in Nederland. Zie ook www.amersfoortincijfers.nl.