Uitgebreid overzicht reserves en voorzieningen

Uitgebreid overzicht voorzieningen

Tabel: BV.01 Staat van voorzieningen