Portefeuillehouders

Astrid Janssen

Wethouder

Astrid Janssen

Duurzaamheid
Omgevingswet
Energietransitie
Ruimtelijke ordening
Wagenwerkplaats
Wijkwethouder: Vermeer-, Berg- en Leusderkwartier,
Bosgebied (Zuidwest) en Soesterkwartier

ga terug